St&Sat/星期六银泰专柜2019秋新女圆头休闲帆布鞋单鞋SS93112311

¥299.00 原价¥299.00

去优惠购

相似商品

产品参数:
  • 品牌: Romon/罗蒙
  • 货号: *9F032040
  • 基础风格: 商务绅士
  • 上市年份季节: 2019年秋季
  • 厚薄: 常规
  • 销售渠道类型: 商场同款(线上线下都销售)
  • 材质成分: 聚酯纤维75% 粘胶纤维(粘纤)25%
商品描述:
(function(win,key){ win[key]=window[key]||{}; win[key].cdnPath='https://g.alicdn.com/sd/baxia/1.0.5/'; win[key].punishPath={['https://descnew.taobao.com/i7/600/261/600268541321/TB17ayicKP2gK0jSZFo8quuIVla.desc%7Cvar%5Edesc%3Bsign%5E0c46016d9c2861db717573fbdbc784ef%3Blang%5Egbk%3Bt%5E1569081881']: 'https://www.taobao.com/markets/bx/deny_h5'}; })(window,"__baxia__"); !function(){"use strict";var e=window,n=function(n,t){return(e.__baxia__||{})[n]||t},t=function(n,t){e.__baxia__=e.__baxia__||{},e.__baxia__[n]=t},r=location,a=document,o=function(e){var n=arguments.length>1&&void 0!==arguments[1]?arguments[1]:1,t=arguments.length>2&&void 0!==arguments[2]?arguments[2]:1;if(!(t>0&&Math.random()>=t)){var o={code:n,msg:(e+"").substr(0,1e3)+";v:1.0.3-beta1",pid:"baxia",page:r.href.split(/[#?]/)[0],query:r.search.substr(1),hash:r.hash,referrer:a.referrer,title:a.title,ua:navigator.userAgent};console&&console.error(e),function(e,n){var t=[];for(var r in e)t.push(r+"="+encodeURIComponent(e[r]));(new Image).src=n+t.join("&")}(o,"//gm.mmstat.com/fsp.1.1?")}};var i=document,s=document;({init:function(){this.punishPath=n("punishPath",{}),t("punishPath",""),this.listenOnLoad()},getCurrentScript:function(){if(s.currentScript)return s.currentScript;for(var e=s.getElementsByTagName("script"),n="",t=e.length-1;t>=0;t--)if(this.punishPath[e[t].src])return n=e[t];return n},updatejQueryEvent:function(e,n,t){window.jQuery&&(window.jQuery.event.triggered=n,t&&window.jQuery(e).trigger(t))},getHandlerPath:function(e,t){return t.jsPath?t.jsPath:""+n("cdnPath","https://g.alicdn.com/sd/baxia/1.0.3/")+e+".js"},listenOnLoad:function(){var e=this.getCurrentScript();this.updatejQueryEvent("","load");var n=e.onreadystatechange||e.onload,t=this;e.onload=function(){var e=this;this.onload=this.onreadystatechange=null,t.handler("Jsonp",{result:{rgv587_flag:"sm",url:t.punishPath[this.src]},config:{url:this.src,done:function(){console.log("request.done();"),e.readyState="loaded",n&&n.apply(e,["",!1]),t.updatejQueryEvent(e,"","load")},fail:function(){console.log("request.fail();"),e.readyState="error",n&&n.apply(e,["",!1]),t.updatejQueryEvent(e,"","error")}}})}},handler:function(){var e=arguments.length>0&&void 0!==arguments[0]?arguments[0]:"Xhr",r=arguments.length>1&&void 0!==arguments[1]?arguments[1]:{},a=n("pluginInstance",null),s=n("handlerQueue",[]);try{if(a)return a.handler(r);s.push({pluginName:e,props:r});var u=s[0],l=u.pluginName,c=u.props,d="baxia"+l+"Handler",h=this.getHandlerPath(d,c);t("handlerQueue",s),function(e,n,t){var r=i.getElementsByTagName("script")[0],a=i.createElement("script");if(a.async=1,a.src=e,a.onerror=function(n){o("function:loadJS. msg:"+e+"load error銆俻rops锛"+JSON.stringify(t)),a.onerror=null},n){var s=!1;a.onload=a.onreadystatechange=function(){s||a.readyState&&!/loaded|complete/.test(a.readyState)||(a.onload=a.onreadystatechange=null,s=!0,n())}}r.parentNode.insertBefore(a,r)}(h,function(){s=n("handlerQueue",[]),a=new window[d];for(var e=0;e
商品评论:

j***彩 评论时间:2017-02-23 13:41:34

挺舒服

颜色分类:米色;尺码:37

z***g 评论时间:2017-03-10 09:07:05

美美的~大爱,之前买了39码小了,想换大一码却已经没有码数了,挺遗憾的…妇女节活动没想到又有码数了,果断下单~果然没让我失望~

颜色分类:金色;尺码:40

w***2 评论时间:2018-08-06 09:41:05

挺好的,穿的很舒服。

颜色分类:桃红色/HPK;尺码:35[220mm]

香***7 评论时间:2018-08-03 06:31:17

很轻便好穿,就是上面的网不带弹性有些压脚

颜色分类:黑色/白色/BKW;尺码:36.5

s***l 评论时间:2018-08-03 12:15:18

很喜欢,鞋子很轻

颜色分类:白棕;尺码:39;情侣款:女款

柚***饱 评论时间:2018-01-02 21:54:53

底子软!白白的!

颜色分类:07绿色;尺码:36[偏大一码]

海***云 评论时间:2017-11-29 22:32:17

实在不想说话 怎么会设计一双鞋那么硬那么重 差评

颜色分类:黄棕色;尺码:38

渣***坏 评论时间:2018-08-05 16:59:37

皮薄,不热

颜色分类:04白色;尺码:35[偏大一码]

t***2 评论时间:2018-01-29 22:32:44

不错

颜色分类:14粉色;尺码:35[偏大一码]

c***0 评论时间:2018-08-03 14:19:07

之前妹妹买了一双,感觉不错,推荐买

颜色分类:白色;尺码:37;情侣款:女款

窦***糖 评论时间:2017-03-11 09:09:28

鞋子很漂亮,客服态度超好。

颜色分类:米色[全码预售2-28*];尺码:34

绿***舞 评论时间:2018-08-06 09:33:05

很喜欢,之前那双穿坏了,再买一双

颜色分类:04白色;尺码:36[偏大一码]

z***8 评论时间:2018-08-06 17:30:32

好的

颜色分类:黑色/白色/BKW;尺码:35.5

百***姐 评论时间:2017-03-10 22:05:05

如熙家的老客服,但是第一次只有一双鞋,什么都没有,以前至少有双半码垫。

颜色分类:米色;尺码:35

t***9 评论时间:2018-08-05 07:58:34

很不错,一直在关注热风

颜色分类:27深兰(H14W7521);尺码:38[偏大一码]